தளபதி


பங்குசந்தையில் இடுபடும் (traders) ஒருவர் பல தகவல்களை ஒன்டிரிணைத்து போர்களத்தில் முடிவெடுக்கும் ராணுவ தளபதி போல் செயல்பட வேண்டும்

இன்றைய பங்கு வணிகம் அனைத்தும் கணினி மூலமே நடைபெறுவதால்

கணினி அறிவு

பங்குகளை பற்றிய தொழில்நுட்ப தகவல்கள்

இவை இரண்டும் மிக மிக அவசியம் ஆகும்

பங்கு வணிகர்கள் எப்போதும் சற்று longer time frame (30 minute and above ) charts உபயோகிப்பது சிறந்தது

மேலே குறிப்பிட்டவையாவும் for traders not for investors

nifty view:

untill nifty crosses 5165 decisively, nifty is technically in downtrend for extreme short term

read http://stoxtrends.blogspot.com/2010/10/nifty-views.html for more more views
0 comments: