தமிழில் பங்குச்சந்தை பயிற்சி

 தமிழில்  பங்குச்சந்தை பயிற்சி 


எளிய தமிழிலில்  equity , commodity  மற்றும் forex   தொழில்நுட்ப  பயிற்சி 
  
1.intraday trading 

2.swing trading

3.breakout  and positional trading


எங்களை பற்றிய முழு விபரம் இங்கே கிளிக் செய்யவும் 

KARNAN : 97904-00115         RAJAMANI : 97510-25999


pivots, indicators (oscillators),  elliot wave theory  etc ஆகியவை இல்லாமல் japanese candles    மூலம்  வணிகம் செய்யும்  எளிய பயிற்சி முறை 


for professional traders who like to mint in stock markets(for online clients)

1.Introduction to technical analysis

2.Candle patterns and chart patterns

3.Support and resistances

4.Gap theory

5.Reversal/continuation patterns

6.Swing trading strategies and ORB

7.Money management and hedging strategies for derivative traders
VISTA CONSULTANTS

S.R.Enclave 2nd floor,binny compound 3rd street,

kumaran road, Tirupur 641601
உங்களை பற்றிய விபரத்தினை பூர்த்தி செய்யவும் 


CLIENTS WILL BE PROVIDED WITH  intraday/eod charting software with 20 years of NSE EOD DATA+ INTRADAY CHARTING SYSTEM