இசை பிரியா - கையால் ஆகாத காங்கிரஸ், திமுக,ஆதிமுக ........


இந்த நாய்களுக்கு பதிவி ஆசை தான் ஒரே இலக்கு ................


கொதித்து எழுந்திரிக்க வேண்டாமா ?????


ஏன் இன்னுமும் ஒருவர் கூட  ராஜினாமா செய்யவில்லை 


திமுக வின் கருத்து என்ன?


இந்திய அரசே,இலங்கை மீது போர் தொடு