கருத்து

மூன்று வீடியோ காட்ச்சிகளை கடந்த பதிவுகளில் உள்ளன
இது போன்ற வீடியோ youtube இல் லட்சகணக்கில் உள்ளன

அவற்றால் பந்குஸந்தைஐ புரிநிது கொள்ள முடியமா

இது பற்றிய கருத்துகள்
வரவேர்கபடுகினரென

1 comments:

டுபாக்கூர் பதிவர் said...

எழுத்துப் பிழைகளை கவனியுங்கள்.