நிதி மேலாண்மைபங்குச்சந்தையில் ஈடுபட்டுள்ள பலருக்கும் தெரியாத ஒரு முக்கிய விஷயம் "நிதி மேலாண்மை" (FUND MANAGEMENT & MONEY MANAGEMENT ), இது பங்கு சந்தைக்கு மட்டுமல்ல வாழ்க்கைக்கும் தேவை. "Money Makes Money" (M^3) - இதுவே பங்குச்சந்தையின் தாரகமந்திரம்.

பணம் உள்ள ஒருவர் என்ன விலை கொடுத்து வேண்டுமானாலும் கார் வாங்கமுடியும், ஆனால் கார் ஓட்டுவது என்பது கலை. அதற்காக அவர் ஓர் ஓட்டுனரை பணிஅமர்த்தவேண்டும், இல்லையெனில் அவரின் சில பல முயற்சிகள் அவரை சிறந்த ஓட்டுனராக மாற்றக்கூடும்.

பங்குச்சந்தையும் அதுப்போலவே: இங்கு வெற்றிக்கு காரணி நிதி மேலாண்மை 95 சதவிகிதம், பங்கு தொழில்நுட்பம் 5 சதவிகிதம். நீங்களே நிதி நிர்வாகியாகவும் TA ஆகவும் செயல்படலாம். அல்லது சிறு தொகைக் கொடுத்து TA ஒருவரை அமர்த்திக் கொள்ளலாம்.

பணபலத்துடன் சேர்ந்த தொழில்நுட்பமே இங்கு தேவை; ஆகையால் வாழ்க்கையிலும் பங்குச்சந்தையிலும் வெற்றிப் பெற நல்ல நிதி நிர்வாகியாக இருப்பது அவசியம்.

0 comments: