நிஃப்டி அடுத்தது?

நிஃப்டி நேற்று 100 sma (5821) உடைத்து கீழே முடிவானது

இது swing low (5690) உடைக்குமேயானல் இதன் support 5507(200 day sma)

நிஃப்டி5350-5550 வரை இரண்டு மாதங்கள் consolidate ஆனது .

இது ஒரு மிக பெரிய சப்போர்ட் region ஆகும்

some technical facts of nifty:

daily & weekly swing low :5690

nifty put call ratio:1.09

nifty pe:22.98

break of 5690 will confirm the double top @ 6350

0 comments: