முதலீடு -praj industries


சில நாட்களாக பங்குச்சந்தை வீழ்ச்சி கண்டு வரும் வேளையில்,praj industries ஏற்றம் கண்டு வரும் பங்காக உள்ளது


the stock has shown break out in weekly and daily charts

high volumes indicates a buying interest among market players

now the stock is trading @ 79-80 rupees buy with a stop-loss of 74 tgt 110+(for short-term)

It seems the company is turning around and the worst is over for the company. As per a leading brokerage research report, the company is expected to post an EPS of Rs. 7.7 in FY12. It means the company is trading just at 11 times one year forward earnings. It makes the stock attractive buy at current levels.

The stock apart from trading perspective also looks good from an investment perspective as downside seems to be limited.0 comments: