நிதிநிலையும் பங்குசந்தையும்

நாளை 28-02-2011 அன்று வரும் நிதி ஆண்டிற்கான நிதிநிலை திரு.பிரணாப் முகர்ஜி அவர்களால் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது ,பங்கு சந்தைகளுக்கு முக்கியமான நிகழ்வாகும் .

அதிக அளவிலான பற்றாக்குறை (fiscal deficit) காரணமாக தொழில்துறைக்கு பெரிய வரி விலக்குகல் ஏதும் இராது

technically nifty is in intermediate down trend till we close above 5800

nifty put-call ratio is pegged @ 0.83 (which is not a bullish sign)

trade with extreme caution

0 comments: