சந்தை நிலவரம்

இந்திய பங்குசந்தைகள் சில நாட்களாக rangebound movement ஆக உள்ளது

இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு 50 day sma 200 day sma வை கீழ் நோக்கி உடைத்துள்ளது ,இது ஒரு bearish signal ஆகும் .இதனை ஆங்கிலத்தில் death cross என்று சொல்வார்கள்
மேலே உள்ள வரை படத்தில் தற்போதைய elliot wave counting ஐ கொடுத்து உள்ளேன்

0 comments: