சந்தை நிலவரம்

சில நாட்களாக இந்திய பங்குசந்தைகள் ஏற்றம் கண்டு வருகிறது ஆனால் 5605,5650(50dma),5750(200 dma) என்ற புள்ளிகளை கடந்தால் மட்டுமே மேலும் வழுப்பெரும்

தற்போது நிஃப்டியில் , head and shoulder போன்றதொரு அமைப்பு உருவாகி வருகிறது

0 comments: