பங்குச்சந்தை எங்கே செல்கிறது?

பங்குசந்தையை முதலீடு செய்ய பயன் பயன்படுத்தும் முறை price earnings என்னும் (pe ) முறையில் கணக்கிட வேண்டும்

nifty p/e chart -weekly


nifty p/e chart-daily

மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தை போன்று nifty p/e 13-15 வரும் போது முதலீடு செய்வது பாதுகாப்பானது ஆகும்

0 comments: