செல்வம் சேர்

 • ஆசைப்படுங்கள்.
 • தன்னம்பிக்கை (Self confidence).
 • சூழ்நிலைகள் (Environment).
 • குறிக்கோள்கள்-வழிமுறைகள் (Goal- Strategy).
 • எண்ணங்களில் பழக்கங்களில் மாற்றம்.
 • வாழ்க்கையின் சிறு கஷ்டங்களில் கவனம் செலுத்தாதீர்கள்-தீர்வுகளில் மனதை செலுத்துங்கள்.
 • தாழ்வு மனப்பான்மையையும் எதிர்விளைவு எண்ணங்களையும் மாற்றுங்கள்.
 • பயத்தைப் போக்குங்கள்.
 • நேரத்தை கணக்கிட கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.
 • நீங்கள் செய்கிற தொழிலை,மற்றவர்களைவிட 'மாற்றுமுறையில்' செய்யுங்கள் (You need not do different things;but,do'differently than others).
 • நிர்வாகத் திறமையுள்ளவர்களை உங்களுடன் சேர்த்துக்கொள்ளுங்கள்.
 • உங்களின் மூலதனம் என்ன என்று புரிந்துகொள்ளுங்கள்.
 • உங்கள் செயல்களுக்கு நீங்கள் பொறுப்பேற்றுக்கொள்ளுங்கள் (Own your responsibility).
 • தவறு செய்தால் தவறு என்று ஒப்புக் கொள்ளுங்கள் (I made mistake).
 • கவனியுங்கள் (Always Listen).
 • விடாமுயற்சி.
 • 0 comments: