பங்குச்சந்தை, சரிவு காத்திருக்கிறதா ?


இந்திய பங்குசந்தைகள் resistance zone என்று சொல்லக்கூடிய 5950 புள்ளிகளை  தாண்ட  முடியாமல் திணறி  வருகின்றது. இதனை மேலே உள்ள படத்தில் காணலாம், இவை  சென்ற  வருடம் (2011) march  மற்றும்  april  மாதங்களில் வந்த உச்ச புள்ளிகளாகும் (pivot high )

sensex  மற்றும்  nifty ஆகிய இரண்டுமே  weekly  மற்றும் daily  சார்ட்டில் insideday pattern form ஆகி உள்ளது .nifty weekly  level  ஆன 5940-5820 , உடைக்கும் பக்கம் பங்குசந்தைகள் செல்லும் வாய்ப்பு அதிகம்  

0 comments: