சந்தையின் போக்கு-2


கடந்த மாதத்தில் மிக பெரிய முன்னேற்றத்தை கண்ட இந்திய பங்குசந்தைகள், சிறிது பின்னடைவை சந்திக்கின்றது

ஏற்கனவே முந்தைய பதிவில் (http://panamtharumpangusanthai.blogspot.com/2010/10/blog-post_15.html) குறிபிட்டது போலவே சந்தையானது இறக்கம் கண்டு வருகிறது

technically market is in short term downtrend

nifty 50 SMA (5791) உடைக்கபடும் வரை பெரிய வீழிச்சி என்று பயப்பட தேவை இல்லை

சிறு முதலீட்டாளர்கள் மிக கவனம் தேவை

VOLATILITY( marked as 5 day ATR in the charts) HAS BEEN INCREASING .


0 comments: