அன்றாடங்காய்ச்சிகள்


நான் தினந்தோறும் சந்திக்கும் பல TRADERS கேட்கும் ஒரு போது விஷயம் DAY TRADING , மேலும் அதனையே வாழ்க்கையாகவும் கொண்டுள்ளனர் பலர்.

DAY TRADING மட்டுமே என்பது GAMBLING போன்றது ஆகும. இதனைத் தவிர்த்து முறையான கண்ணோட்டத்தில் SHORT TERM & MEDIUM TERM கருத்தைக் கொண்டு TRADE செய்வதே வெற்றிக்கு வழி வகுக்கும்.

DAY TRADERS உருவாக முக்கிய காரணம் BROKERS , அவர்களும் SHARE TRADING பற்றி முழுமையாய் அனுபவம் இல்லாமலேயே முதலீட்டாளர்களை MIS TUNE செய்து விடுகிறார்கள்.

TECHNICALS WITH FUNDAMENTALS மட்டுமே பங்கு சந்தையில் வெற்றிக்கான வழியாகும். இதுப் பற்றி அறியாமல் TRADE செய்தால் நிச்சயம் ஏமாந்து போவார்கள்.

அறிவே பலம்!! (KNOWLEDGE IS POWER )

1 comments:

stoxtrends said...

views if any

regards
rajamani