எப்போது வாங்குவது
பங்குகளை எப்போது வாங்க வேண்டும் என்பது சிறுமுதலிட்டாளர்கள் என்றுமே சிரமம்தான் .

பலரும் என்னை இப்போது கேட்கும் கேள்வி இப்போது பங்குகளை வாங்கலாமா

நான் கொடுத்துள்ள அட்டவனையை பார்த்து முடிவு செய்து கொள்ளவு
ம்

0 comments: