லாபம்


பங்குசந்தையில் மிகக்குறுகிய காலத்தில் லாபம் தரக்கூடிய யுக்தி btst (buy today and sell tomorrow ) ஆகும்

இந்த முறை வியாபாரத்தில் பங்குகளை கண்டுபிடித்து வாங்குவதில்தான் சூட்சமமும் உள்ளது

நேற்று நிபிட்டி btst trade செய்ததற்கான விளக்கம் எங்கள் மென்பொருள் மூலம் கிடைத்த chart

0 comments: