சந்தையின் போக்கு - 4வெள்ளியன்று மார்க்கெட் மதியம் மூன்று மணிக்கு மேல் மிக முக்கியமான திருப்பத்தை கண்டது . அதனை மேலே உள்ள படத்தில்(60m chart) குறிப்பிட்டு உள்ளேன்

in daily candlestick charts nifty made a pattern similar to bullish hammer

இன்று அதனை நிருபிக்கும் விதமாக nifty made a breakout

expecting bullish markets till muharat

1 comments:

K7 said...

Sir,

Please advice which site/software you use to get this kind of charts.

This looks really nice.

I am looking for an real time chart during market hours.

Please advice or kindly send me an details to my mail id kesavan100@gmail.com


By the by please also advice me what kind of technical trainings you provide and how much you charge.

I am from Bangalore, but my native from Tiruvannamalai, Tamil Nadu

Thanks in advanceRegards,
K7