சந்தையின் போக்கு - 5


பங்குசந்தை ஆனது கடந்த சில நாட்களாக சரிவை சந்தித்து வருகிறது

நிபிட்டி 5930 புள்ளியை உடைக்கும் வரை medium term is positive

இன்றைய high 6203 ( for bulls) மிக முக்கியமானது ஆகும்

some technical aspects

nifty put call-ratio 1.26

nifty daily swing low 5937

hourly swing high -6203

fii`s have net sell in derivatives for past few days

0 comments: