பங்குச்சந்தை அடுத்தது ??????

கடந்த பதிவு ஒன்றில் (http://panamtharumpangusanthai.blogspot.com/2010/11/blog-post_20.html) nifty 50 day sma 100 day சம வரை செல்லும் என்று
கூறி
இருந்தேன் .அது போலவே இப்பொது நடக்கிறது

5350-5550 என்பது வலிமையான ஒரு support region

nifty consolidated from 5350 to 5550 for 3 months

இது உடைக்கபட்டால் பெரும் வீழ்ச்சி வரும் என எதிர்பார்க்கலாம்


0 comments: