நிபிட்டி


நிபிட்டி 100 dma support எடுத்து மேல் நோக்கி வருகிறது

இதன் இலக்கு 6060 ஆகும் (50 dma)

1 comments:

PAISAPOWER said...

நிஃப்டி கேள்வி பட்டிருக்கிறேன்...அதென்ன நிபிட்டி?.சிரமம் பார்க்காமல் எழுத்து பிழைகளை தவிருங்கள்.

வாழ்த்துக்கள்.