சந்தை நிலவரம்


இந்திய பங்குசந்தைகள் , குறிப்பாக நிஃப்டி சில நாட்களாக 100 sma மற்றும் 50 sma விற்கு இடைப்பட்ட நிலையில் consolidate ஆகி கொண்டு உள்ளது

நிஃப்டி இன்று hourly சார்ட்டில் new swing காட்டி உள்ளது , இது ஒரு bullish sign ஆகும்

0 comments: