நிஃப்டிநிஃப்டி சில நாட்களாக 200 day moving average இல் சப்போர்ட் எடுத்து sideways ஆக உள்ளது

0 comments: