சந்தை நிலவரம்

இந்திய பங்குச்சந்தை கடந்த இரண்டு வருட ஏற்றத்திற்கு பிறகு ,3 மாதமாக இறக்கம் கண்டு வருகிறது. technically it is trading below major moving averages for past two months.

we are about to witness the union budget in the coming days. with very high fiscal deficit government may not be in a position to deliver market expecting budget

all the world markets are poised for correction in the coming days

sell a part of your stocks to keep your assets to be healthy


நிஃப்டி 200 dma `வை மேல் நோக்கி உடைக்கும் வரை கரடிகளின் பிடி ஓங்கி இருக்கும்

0 comments: