நிஃப்டி


நிஃப்டி முந்தைய pivot high அருகில் வணிகமாகி வருகிறது,இதனை உடைக்குமானால் 200dma(5635) வரை செல்லும

0 comments: