நிஃப்டி


நிஃப்டி குறைவான வர்தகத்தின் முலம் (low volume) ஏற்றம் கண்டு வருகிறது.இது retracement rally ஆகும், ஆகையால் முதலீட்டாளர்கள் தங்களிடம் லாபத்தில் உள்ள பங்குகளை விற்று பயனடையலாம்

0 comments: