சந்தை நிலவரம்

5350 கீழ் nifty க்கு major support @ 4760-4800 area

வரும் நாட்களில் நிஃப்டி pullback(may be upto 5600-5700) அல்லது consolidation என்ற நிலையில் இருக்கும்

நீண்ட கால முதலீட்டாளர்கள் நல்ல பங்குகளை சிறிதளவு(20 perecent) வாங்கலாம்.
--

0 comments: