நிஃப்டி


ஏற்கனவே கூறியபடி சந்தை நல்ல இறக்கம் கண்டு வருகிறது.முதலீட்டாளர்கள் பொறுமை காக்கவும்.நிஃப்டி pe 20.35

0 comments: