சந்தையின் போக்கு

இந்திய பங்குசந்தைகள் இரண்டு வார ஏற்றத்திற்கு பிறகு weekly chart இல் bearish hammer என்ற candlestick அமைப்புடன் trendline இல் இருந்து resist ஆகி doji ஆக முடிவடைந்து உள்ளது .

இது ஒரு bearish signal ஆகும்

5177 சந்தை மேல் நோக்கி வந்தது, 6338 இருந்து வீழ்ச்சிக்கான retracement rally போன்று தோன்றுகிறது

நிஃப்டி p/e ratio 22.36 என்ற புள்ளிகளில் உள்ளது

market updates மற்றும் value picks & long term investment ideas ஆகியவை எங்களுடைய ஆங்கில வலைப்பூவில் update செய்யபடுகிறது


0 comments: