தங்கம்

ஏற்கனவே கூறியபடி தங்கம் புதிய உச்சத்தை தொடுகிறது

தங்கம் மேலும் புதிய உச்சத்தை தொடும் என்று எதிர்பார்க்கபடுகிறது

முந்தைய பதிவை காண இங்கே செல்லவும்

0 comments: