சப்போர்ட் லெவல் , ரெஸிஸ்டென்ஸ் லெவல் என்றால் என்ன ?


ரெஸிஸ்டென்ஸ் லெவல்:

ரெஸிஸ்டென்ஸ் லெவல் என்பது ஒரு பங்கின் விலை தொடர்ந்து ஏறிக்கொண்டே இருக்கும். ஒரு குறிப்பிட்ட விலைக்கு மேல் போகாது (அது அப்போதைய சூழ்நிலையில்). அந்த விலையைத் ரெஸிஸ்டென்ஸ் லெவல் என்று சொல்கிறார்கள். முதலீடு செய்பவர்கள் ரெஸிஸ்டென்ஸ் லெவல் இறங்கினதும் வாங்கலாம். விற்று வெளிவர நினைப்பவர்கள் ரெஸிஸ்டென்ஸ் லெவல் தாண்டியதும் விற்கலாம்.

சப்போர்ட் லெவல்:


சப்போர்ட் லெவல் என்பது விலை இறங்கும் பங்கு அங்கு தட்டுப்பட்டு நிற்கிறது அல்லது அதற்கு கீழேயும் செல்ல முடியாமல் ஆதரவு இருக்கிறது என்பதைக் குறிப்பிடுவது. ஒரு பங்கு சப்போர்ட் தாண்டியும் கீழே விழும் பட்சத்தில் அதை விற்காமல் தொடர்ந்து கையில் வைத்திருப்பது புத்திசாலித்தனமில்லை.

0 comments: