வாங்க வேண்டிய பங்குகள்

bse யில் பட்டியிலடப்பட்டுள்ள A GROUP பங்குகளில் காலாண்டு உச்சத்தை தொடும் பங்குகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ,இவை technical ஆக மேலே உயரும்  வாய்ப்பு உள்ளது 


முதலீட்டாளர்கள் வாங்கி பயன் அடையலாம் 

0 comments: