பங்குச்சந்தை: sensex 30000 புள்ளிகளை நோக்கி செல்கிறது


sensex 9 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு bullish hammer எனும் pattern ஐ வாரந்திர chart இல் உருவாக்கி உள்ளது ........இது 9 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு உருவாகி உள்ளது21/5/2004 அன்று sensex bullish hammer உடன் 4961.57 வாரந்திர முடிவாக இருந்து அடுத்த முன்றரை  ஆண்டுகளில் 21206.801 புள்ளிகள் வரை சென்றது

அதே போல் இப்போது sensex 18519.44 வாரந்திர முடிவாக உள்ளது வரும் சில நாட்களில் புதிய உச்சத்தை தொடும் ........பின் சில ஆண்டுகளுக்குள்  30000 புள்ளிகளும் அதற்கு மேலும் செல்லும் 

0 comments: