சந்தையின் போக்கு

கடந்த இரண்டு நாட்களாக பங்கு சந்தையானது SELLING கண்டுவருகிறது.

NIFTY 6110 RANGE ல் என்று முடிவடையுமேயானால், NIFTY WEEKLY CHART இல் நான் படத்தில் காட்டியுள்ளது போல் SHOOTING STAR PATTERN உருவாகும் வாய்ப்பு உள்ளது. இது ஒரு BEARISH PATTERN ஆகும்.

இருப்பினும் 6000 புள்ளிகள் உடைக்காதவரை NIFTY BULLISH ஆகவே இருக்கும்.


இன்றைய கடைசி ஒரு மணி நேர trading மிகவும் முக்கியமானது0 comments: