பாரத ஸ்டேட் வங்கி

நவம்பர் மாதம் நிஃப்டி வீழ்ச்சி கண்டபோது வங்கி பங்குகள் பெரும் வீழ்ச்சி கண்டது

வங்கி பங்குகளில் முக்கியமானது பாரத ஸ்டேட் வங்கி

இந்த பங்கு, 50day sma கீழ் வணிகம் நடைபெறுகிறது

இதன் daily swing high ஆன 2805 , மேல் செல்லுமேயானால் சிறிது வழுபெரும்

50 day sma ஆன 2909 , மேல் மேலும் வழுபெரும்

3 comments:

சண்முககுமார் said...

வரும் ஆண்டு சிறப்பாக அமைய வாழ்த்துக்கள்

இதையும் படிச்சி பாருங்க
சித்தரை நேரில் பார்த்த அனுபவம் உண்டா?

subburathinam said...

வழுபெரும்
i do not understand the meaning.
what does this mean?
subbu rathinam

stoxtrends said...

To subburathinam it means script will become bullish